Notariniai veiksmai

Sukurta 2020.06.01

Notariniai veiksmai

Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienyje, konsulatas atlieka šiuos notarinius veiksmus:

  • tvirtina sandorius, išskyrus sutartis dėl Lietuvos Respublikoje esančių nekilnojamųjų daiktų perleidimo, perdavimo naudotis, įkeitimo ar kitų daiktinių teisių ar jų suvaržymo;
  • liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  • liudija parašo dokumentuose tikrumą;
  • tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
  • atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Konsulinis mokestis už įgaliojimo tvirtinimą notarine tvarka – 30 EUR, už įgaliojimo, sandorio surašymą – 50 EUR, dokumento nuorašo ar jo išrašo tikrumo paliudijimą – 10 EUR (už 1 psl.), parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą – 10 EUR.

Naujienlaiškio prenumerata