Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.09.26 / Atnaujinta 2021.05.12 13:16

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką.

Norėdami gauti asmens grįžimo pažymėjimą, pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, konsulinei įstaigai pateikia:

  • tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytą nustatytos formos Prašymą išduoti AGP;
  • 2 nuotraukas (35x45 mm dydžio), atitinkančias asmens, kuriam prašomas išduoti AGP, amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu jį turi;
  • Pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, kurio forma nustatyta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 597 „Dėl Paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, tuo atveju, jeigu AGP prašoma išduoti praradus pasą arba asmens tapatybės kortelę;

Pateikiant prašymą išduoti AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui, konsulinei įstaigai turi būti pateikti šie dokumentai:

  • tvarkingai ir tiksliai, lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos Prašymas išduoti AGP;
  • 2 vaiko nuotraukas (35x45 mm dydžio), atitinkančias vaiko amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas/-i vaiko vardas/-ai ir pavardė;
  • vaiko tėvų (arba vieno iš tėvų) tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius asmens dokumentus;
  • pažyma Apostille patvirtintą Šveicarijos (arba kitos užsienio valstybės) civilinės metrikacijos skyriaus išduotą vaiko gimimo liudijimą su vertimu į lietuvių kalbą, jei duomenų bazėse nėra asmens duomenų apie vaiką.

Konsulinis mokestis už AGP išdavimą - 25 eur.

Sprendimas dėl pažymėjimo išdavimo priimamas ir pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos.

Asmens grįžimo pažymėjimas išduodamas ne ilgesniam negu 15 dienų laikotarpiui ir yra skirtas tik grįžimui į Lietuvą.

Naujienlaiškio prenumerata