Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.09.26 / Atnaujinta 2023.11.23 13:18

Nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, pagal kurį asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, privalo deklaruoti savo išvykimą iš Lietuvos. Asmenys, kurie nėra deklaravę savo išvykimo iš Lietuvos, laikomi gyvenančiais Lietuvoje. Šie asmenys negali gauti, keisti Lietuvos Respublikos pasų Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose. Užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai gyvenamosios vietos pakeitimą turi deklaruoti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose.

Asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos ambasadoje Šveicarijos Konfederacijoje asmeniškai turi pateikti:

Kiekvienam nepilnamečiam vaikui - gyvenančiam užsienyje, bet registruotam Lietuvoje - taip pat turi būti užpildyta atskira deklaracija. Deklaraciją nepilnamečio vaiko vardu turi užpildyti ir 11 eilutėje pasirašyti vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų). Jei nepilnametis vaikas yra likęs Lietuvoje, vienas iš užsienyje gyvenančių vaiko tėvų turi pateikti raštišką paaiškinimą apie tai, kur vaikas gyvena ir kas jį globoja.

Lietuvos Respublikos piliečio pateiktą gyvenamosios vietos deklaraciją konsulatas elektroninėmis ryšio priemonėmis perduoda kompetentingoms institucijoms Lietuvoje. Po to ji persiunčiama migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje. Migracijos tarnyba duomenis apie piliečio deklaruotą gyvenamąją vietą įveda į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.

Piliečiai, deklaruojantys savo išvykimą gyventi į kitą šalį ir esantys vieno iš Lietuvos komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojai, gali gyvenamosios vietos deklaraciją užpildyti ir pateikti ją elektroniniu būdu, prisijungus prie “Elektroninės valdžios vartų” portalo arba per savo internetinę bankininkystės sistemą.

DĖMESIO:

Asmenys, nedeklaravę savo išvykimo iš Lietuvos, laikomi gyvenančiais Lietuvoje. Vadovaujantis Lietuvos teisės aktais, kai kurios konsulinės paslaugos (pasų išdavimas ar pakeitimas, užsienyje sudarytos santuokos ar užsienyje gimusio vaiko gimimo įregistravimas, pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas ir pan.) Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose tokiems asmenims yra neteikiamos.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha