Archyvinės pažymos

Sukurta 2014.10.23 / Atnaujinta 2020.06.01 08:33

Šveicarijoje gyvenantys asmenys, norėdami gauti archyvo pažymėjimą gali kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos archyvus arba į Lietuvos Respublikos konsulatą Ženevoje.

Kreipiantis per konsulinę įstaigą, reikia pateikti užpildytą specialios formos Prašymą ir sumokėti konsulinį mokestį (20 EUR).

Archyvuose saugomų dokumentų paieška

Lietuvos valstybinę archyvų sistemą sudaro Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir šie valstybiniai archyvai:

 • Lietuvos valstybės istorijos archyvas,
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas,
 • Lietuvos valstybės naujasis archyvas,
 • Lietuvos ypatingasis archyvas,
 • Lietuvos literatūros ir meno archyvas,
 • Alytaus apskrities archyvas,
 • Kauno apskrities archyvas,
 • Klaipėdos apskrities archyvas,
 • Marijampolės apskrities archyvas,
 • Panevėžio apskrities archyvas,
 • Šiaulių apskrities archyvas,
 • Tauragės apskrities archyvas,
 • Telšių apskrities archyvas,
 • Utenos apskrities archyvas,
 • Vilniaus apskrities archyvas.

Šiuose valstybiniuose archyvuose saugomi istorinę bei socialinę teisinę reikšmę turintys dokumentai. Turimų dokumentų pagrindu valstybiniai archyvai rengia atsakymus į suinteresuotų fizinių bei juridinių asmenų socialinio teisinio pobūdžio paklausimus apie turėtą turtą, civilinių ir bažnytinių aktų įrašus, buvimą getuose, išvežimą priverstiniams darbams, trėmimą okupacijų metais, darbo stažą, Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimą. Lietuvos valstybės istorijos archyvas atlieka genealoginius tyrimus. Valstybių archyvų paslaugos yra mokamos (valstybinių archyvų mokamų paslaugų kainoraštį rasite adresu www.archyvai.lt).

Lietuvos valstybės istorijos archyvas (Gerosios Vilties g. 10, LT-03134 Vilnius, faks.: +370 5 213 7612, el. paštas: [email protected]) išduoda pažymėjimus apie bažnytinių aktų įrašus, jeigu jie buvo sudaryti iki 1918 m. Archyvas saugomų dokumentų pagrindu išduoda archyvo pažymėjimus apie asmenų gimimą, santuoką ir mirtį, vykdo genealoginio pobūdžio tyrimus.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (O. Milašiaus g. 21, LT-10102 Vilnius, faks.: +370 5 276 5318, el. paštas: [email protected]) nagrinėja socialinius teisinius paklausimus ir saugomų dokumentų pagrindu išduoda archyvo pažymėjimus apie piliečių turėtą nekilnojamąjį turtą, pilietybę, šeimos sudėtį, atvežimą iš Rusijos darbams karo metais, išvežimą darbams į Vokietiją, kalinimą Vilniaus, Kauno, Šiaulių getuose; taip pat apie darbo stažą, išsilavinimą, tarnybą kariuomenėje, policijoje.

Lietuvos ypatingasis archyvas (Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius, faks.: +370 5 212 6000, el. paštas: [email protected]) saugomų dokumentų pagrindu išduoda, įstaigoms ir piliečiams pageidaujant, archyvo pažymėjimus ar jiems prilygstančias patvirtintas dokumentų kopijas apie asmenų tremtį, įtraukimą į numatytų ištremti asmenų sąrašus, teistumą, kalinimą, suėmimą, tardymą, represinių struktūrų persekiojimą, dalyvavimą rezistencijoje, žūtį pokario metais, išvežimą priverstiniams darbams, filtraciją, fizinių ir juridinių asmenų turėtą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą, gautas pajamas ir darbo stažą LSSR KGB, LSSR VRM, LKP ir LLKJS sistemose.

Daugiau informacijos apie archyvus rasite čia.

Jeigu nežinoma, kuriame archyve saugomi dokumentai, paklausimą galima adresuoti Lietuvos archyvų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Mindaugo g. 8, LT-03106 Vilnius, faks.: +370 5 265 2314, el. paštas: [email protected]).

Tarptautinė paieškos tarnyba (Internationaler Suchdienst, Grosse Allee 5-9, D-34454 Bad Arlosen, Vokietija) yra tarpvalstybinė (11 valstybių narių, tarp jų ir VFR) institucija, kuriai vadovauja Ženevoje įsikūręs Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas.

Tarptautinė paieškos tarnyba:

 • teikia informaciją apie asmenis, kurie buvo suimti bei kalinami nacionalsocialistų koncentracijos bei darbo stovyklose arba kitose kalinimo vietose (1933-1945 metais);
 • teikia informaciją apie ne vokiečių tautybės asmenis, kurie Antrojo pasaulinio karo metais buvo paimti priverstiniams darbams Vokietijos imperijos teritorijoje;
 • teikia informaciją apie ne vokiečius, kurie nuo 1945 metų buvo užregistruoti kaip prievarta išvežti asmenys ir jiems buvo suteikta pagalba esant prievarta išvežtų žmonių stovykloje bei už jos ribų.

Tarptautinės paieškos tarnybos informacija dažniausiai yra reikalinga siekiant gauti pensijas bei kompensacijas (pvz., norint gauti išmokas iš specialių fondų). Tarptautinės paieškos tarnybos informacija taip pat naudojamasi pagal įgaliojimą ieškant dingusių žmonių, jei ieškomasis asmuo priklausė Tarptautinės paieškos tarnybos globojamų, t.y. buvusių nacionalsocialistų persekiojamų asmenų ratui.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija (Gedimino pr. 3A, Vilnius, Lietuva, faks.: +370 5 261 9923, el. paštas: [email protected]) taip pat ieško savo šalies gyventojų artimųjų (brolių, seserų, tėvų) užsienyje ir užsienio piliečių giminių Lietuvoje. Paieškos yra vykdomos per Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto centrines paieškų agentūras Šveicarijoje bei Vokietijoje.

Pagrindiniai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos paieškų kriterijai:

 • ieškoti asmenų,  kurių šeimos neturi jokių  žinių apie juos arba kurie dingę be žinios Antrojo pasaulinio karo metu arba stichinių nelaimių metu,
 • tarpininkauti perduodant laiškus pabėgėlių šeimoms,
 • tarpininkauti ieškant dokumentų, susijusių su buvimu  koncentracijos stovyklose, priverstiniuose darbuose bei getuose, ieškoti karių kapų.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha