Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Strasbūre pristatyta bendra Rusijos dezinformacijos Liublino trikampio šalyse ataskaita

Sukurta 2023.01.25 / Atnaujinta 2023.01.25 16:33
   Strasbūre pristatyta bendra Rusijos dezinformacijos Liublino trikampio šalyse ataskaita
   Strasbūre pristatyta bendra Rusijos dezinformacijos Liublino trikampio šalyse ataskaita
   Strasbūre pristatyta bendra Rusijos dezinformacijos Liublino trikampio šalyse ataskaita

   Sausio 25 d. Strasbūre Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos žiemos sesijos paraštėse įvyko Liublino trikampio šalių (Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos) bendros ataskaitos apie Rusijos dezinformaciją pristatymas. Renginyje dalyvavo trijų šalių delegacijų Europos Tarybos Parlamentinėje asamblėjoje pirmininkai, ataskaitos autoriai, Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos, Nuolatinių Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos atstovybių prie Europos Tarybos atstovai, kitų šalių parlamentarai.

   Apjungusios jėgas, trys dezinformaciją analizuojančios nevyriausybinės organizacijos – „Civic Reslience Initiative“ iš Lietuvos, „Detector Media“ iš Ukrainos bei „Kosciuszko Institute“ iš Lenkijos ataskaitoje analizavo vyraujančius prorusiškus naratyvus, dezinformacijos kanalus ir veikėjus, kuriuos renginio metu pristatė Europos Tarybos auditorijai. Pagrindiniai prorusiškų veikėjų siekiai, pasak autorių, trijose šalyse: paveikti žmonių tikėjimą ateitimi, mažinti pasitikėjimą tarp visuomenės grupių bei diskredituoti tarptautinį bendradarbiavimą ir solidarumą.

   Pristatymo metu pabrėžta, kad nors prorusiška propaganda nėra naujas reiškinys Liublino trikampio šalyse, Rusijos karas prieš Ukrainą atvėrė naują etapą, kurio metu dezinformacija pasitelkiama kaip agresijos instrumentu, prorusiškiems veikėjams aktyviai siekiant diskredituoti Ukrainą ir tarptautinę paramą jai.

   Didelis dėmesys ataskaitoje taip pat skiriamas ir kovos su dezinformacija priemonėms trijose šalyse. Analizę pristačiusių ekspertų teigimu, visos trys šalys turi sukurtas geras sistemas visuomenės atsparumo ugdymui bei ilgametę patirtį kovoje su Rusijos propaganda. Atsižvelgiant į Lietuvos, Lenkijos Ukrainos patirtis, NVO ekspertai pristatė rekomendacijas institucijoms, paramos teikėjams, tarptautinėms organizacijoms, nevyriausybinio sektoriaus bei žiniasklaidos atstovams.

   Pasak jų, svarbu suprasti, jog dezinformacija nėra tik komunikacinis iššūkis, o daugialypė grėsmė, į kurią reikia atitinkamai reaguoti. Todėl reikalinga ir toliau stiprinti bendradarbiavimą tarp skirtingų sektorių, institucijų bei valdžios ir piliečių įgūdžius, reikalingus identifikuoti manipuliavimo informacija siekius. Po pristatymo vykusios diskusijos metu aptartas ir interneto platformų vaidmuo, užkardant dezinformaciją socialiniuose tinkluose bei kitų priemonių vystymo, kuriomis būtų galima bausti propagandos veikėjus, poreikis.

   Ataskaita parengta Liublino trikampio formate, Lietuvai, Lenkijai ir Ukrainai bendradarbiaujant strateginės komunikacijos srityje ir stiprinant bendrus pajėgumus kovoje su dezinformacija. Su pilna analize (anglų k.) galite susipažinti čia.

   Liublino trikampis ‒ trišalė Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos politinio, ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo iniciatyva. Kova su dezinformacija – viena iš prioritetinių Liublino trikampio, įsteigto 2020 m. Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrų, bendradarbiavimo sričių. Parengti bendrą analitinę dezinformacijos grėsmių analizę numatyta 2021 metais trijų šalių užsienio reikalų viceministrų pasirašytame Liublino trikampio kovos su dezinformacija veiksmų plane.